Erfarenheter från svensk helikopterinsats i Kosovo

Den 22 oktober höll överstelöjtnant Lars Eklind föredrag om den svenska helikopterinsatsen i Kosovo 2006 och 2007. Lars Eklind var chef för Swe Heli Unit, den första svenska helikopterstyrka som genomfört uppdrag utomlands.
Under förbandets förberedelser hösten 2006 stöttade VSL förbandet med ett seminarium med fokus på nyckelfrågor inför och erfarenheter ifrån internationella insatser.