Övning Siri

Övning Siri genomfördes den 28 november 2023. Syftet med övningen var att vidmakthålla och utveckla Fortums krisberedskapsgrupps förmåga att hantera kritiska händelser och samhällsstörningar. Förmågorna som övades var larmning, aktivering och löpande stabsarbete. Övningen avslutades med en gemensam utvärdering. Övningen genomfördes som en simuleringsövning med motspel och ett scenario som utspelade sig vid Fortums anläggningar i Ljusnan.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen. Erfarenheterna från övningen dokumenteras i en rapport.