Övning Gustav

Den 6 november 2023 genomfördes övning Gustav vid Fortums vattenkraftverk i Parteboda. Under övningen fanns övningsledning och motspel på Fortums huvudkontor i Solna. Övningens syfte var att pröva ett nytt övningskoncept för anläggningsnära personal med fokus på första hjälpen till drabbad personal, larmning av SOS Alarm 112 samt larmning av Fortums driftcentral.

Under dagen övades fyra scenarion med mellanliggande återkoppling från de lokala övningsledarna på plats vid Parteboda kraftverk. Dagen avslutades med en gemensam återkoppling och utvärdering som leddes från Fortums huvudkontor. Erfarenheterna från pilotövningen tillsammans med rekommendationer för framtida övningar för anläggningsnära personal inom vattenkraften redovisas i en särskild projektrapport.

VSL gav metodstöd till pilotprojektet och bemannade rollen som övningsledare och delar av motspelet under övningen.