Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Den 10 februari 2017 genomfördes ett seminarium med Linköpings krishanteringsråd. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet inom Linköpings kommuns geografiska område.

Temat för årets seminarium var terrorhot. Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund hälsade välkommen och gav en kort återblick på tidigare års aktiviteter och fortsatte att prata om de utmaningar kommunen står inför.

Huvudföreläsare på krishanteringsrådet var terrorforskaren Hans Brun som har särskilt fokus på kontraterrorism och asymmetriska konflikter och är verksam vi Försvarshögskolan i Stockholm och forskare vid King’s College i London.

VSL ansvarade för gruppdiskussioner och dokumentation av seminariet.