Ledningsövning med Fortum

Den 4-5 april genomförde Fortum en ledningsövning i Stockholmsområdet. Utbildnings- och övningsverksamhet är en viktig del i Fortums utveckling av sin krishanteringsförmåga. Syftet med övningen var att pröva planer och rutiner för att identifiera olika förbättringsområden. VSL hjälper Fortum i utvecklingsarbetet.