VSL medverkar i Den moderna räddningstjänsten

Den 4 november 2010 medverkade Johan Jenvald från VSL i seminariet Den moderna räddningstjänsten – arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser.
Seminariet anordnades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomfördes i Rosersberg.
Ett femtiotal representanter från räddningstjänster runt om i Sverige deltog i seminariet som innehöll både föredrag och praktiska förevisningar.

Johan Jenvald talade om lärande från räddningsinsatser och visade hur ett systematiskt arbetssätt tillsammans med ny teknik kan sänka tröskeln för att genomföra insatsanalyser med hög kvalitet.

Bo Andersson berättade om resultat från EU-projektet Firefight och om hur arbetet går vidare i Firefight II med att utveckla en helhet av metoder och teknik för effektiv brandbekämpning.
Seminarieledare och moderator för seminariet var Lars-Gunnar Strandberg vid MSB.