Beredskapsplanering för vattenkraft

Vattendragsvis beredskapsplanering är en metod för att förbereda hantering av höga flöden och driftstörningar inom vattenkraften. VSL hjälper till med utformning av arbetssätt, framtagning av beredskapsplaner och övningar.

Ett viktigt steg i arbetet är att göra anläggningsbesök för att på plats inventera och beskriva förutsättningar och begränsningar i vattendraget.