VSL inleder samarbete med Rosa

Rosa AB har specialiserat sig på att stödja företag och organisationer att identifiera, förebygga och minimera de risker och hot som finns i verksamheten och dess omgivning. Företaget hjälper också sina kunder att öka medvetenheten kring verksamhetens risker och sårbarheter.

Tillsammans kan VSL och Rosa AB erbjuda sina kunder ett större och ännu bredare utbud av konsulter inom krisberedskap och krishantering.