CRISIS halvtidsredovisning

Johan Jenvald från VSL höll en presentation om övningsplanering och erfarenhetsåterföring vid halvtidsredovisningen av CRISIS projektet för EU-kommissionen i Bryssel den 18 november, 2011.

Presentationen berörde hur planeringsmodulen och modulen för återkoppling till de övade i CRISIS-systemet har utvecklats för att stödja effektiva krisövningar på olika organisatoriska nivåer.

Presentationen var en aktivitet i CRISIS-projektet, som stöds av EU:s sjunde ramprogram genom Grant Agreement No. FP7-242474.

Läs mer om projektet.