Redovisning av Caglavica – det goda exemplet

Den 25 augusti redovisade Johan Jenvald och Lars Andersson resultat från projektet Caglavica – det goda exemplet för chefen för Nordic Battle Group brigadgeneral Karl Engelbrektsson.

Redovisningen bestod både av en skriftlig rapport och av en insatshistorik i multimedia för uppspelning i CITE® Explorer. Insatshistoriken innehåller text, bilder, video, radiotrafik, mediainslag och utdrag ur ett trettiotal djupintervjuer med nyckelpersoner i det svenska förbandet som deltog i försvaret av Caglavica i Kosovo 2004.

Nästa redovisning sker vid ett intressentseminarium i Försvarsmakten.