CRISIS: seminarium och redovisning

Den 21 och 22 oktober 2013 genomförde CRISIS-projektet sitt slutseminarium och sin redovisning för EU-kommissionen. Mötena genomfördes på the Royal Air Force Museum i London.

Johan Jenvald företrädde VSL och presenterade resultaten från projektet inom områdena övningsplanering, övningsledning samt erfarenhetsåterföring och lärande.

Redovisning vid slutseminariet

Förutom olika föredrag så genomfördes en demonstration av CRISIS-systemet med det scenario som är framtaget för British Transport Police.

Systemdemonstration

Under demonstrationen leddes övningen av en tjänsteman från British Transport Police och övriga deltagare fick anta olika roller i scenariot.

Mötena avslutades med en redovisning för EU-kommissionen som representerades av kommissionär Agnieszka Marciniak.

CRISIS System

CRISIS-systemet kommer nu att användas för träning inom British Transport Police, Aeroportos de Portugal och ISAVIA.