Riskanalyser för elnät med Ale El

VSL hjälper Ale El med flera riskanalyser inom elnätsverksamheten (RSA och NIS). Arbetet uppfyller krav från bland annat Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. Arbetet genomförs tillsammans med personal från Ale El. VSL leder arbetsprocessen, dokumenterar arbetet och skriver rapporter.

I en separat process hjälper VSL Ale El Elhandel AB med den årliga risk- och sårbarhetsanalysen enligt elberedskapslagens krav och Svenska kraftnäts föreskrifter.