Snabbutbildning av stabschefer inom samhällsviktig verksamhet

Den rådande pandemin ställer extrema krav på uthållighet i flera samhällsviktiga funktioner och i deras krisorganisationer. Vår expert på stabsmetodik Carl Magnusson snabbutbildar därför nu stabschefer inom regioner och kommuner för att upprätthålla deras förmåga att leda sina organisationer.