Linköpings kommun tecknar ramavtal med VSL

Linköpings kommun har tecknat ett ramavtal med VSL Systems AB avseende konsultstöd för strategisk rådgivning i samband med krishanteringsövningar. I avtalet ingår följande tjänster: strategisk rådgivning, projektledning, utbildning, övningsplanering, övningsledning, dokumentation, analys och utvärdering.