Övning Otto

Övning Otto genomfördes vid Fortums driftcentral för vattenkraft den 9-10 april 2024. Under fyra halvdagar övade tio driftledare och fyra vakthavande ingenjörer på att hantera kritiska händelser inom vattenkraften. Varje driftledare fick hantera ett skräddarsytt scenario som var framtaget utifrån den övades kunskap och erfarenheter. Erfarenheterna från övningen dokumenterades i en rapport.

VSL ansvarade för framtagning av övningsscenarion, bemannade rollen övningsledare och motspelet.

Högt flöde