Övning Höstlöv

Övningen genomfördes som en kombinerad simulerings- och seminarieövning med Skellefteå Krafts driftorganisation. Scenariot handlade om en allvarlig händelse vid en av Skellefteå Krafts dammanläggningar. I övningen ingick även en del praktiska moment på anläggningen.

Syftet med övningen var att testa driftorganisationens förmåga att hantera en allvarlig händelse vid en dammanläggning. Ett fokusområde var kommunikation mellan driftorganisationen på plats vid anläggningen och ansvarig driftledning, och mellan ansvarig driftledning och andra funktioner, till exempel företagets övergripande krisledning och vattenregleringsföretaget.

Övningen gav också underlag för utvärdering och utveckling av arbetssätt, planer och rutiner i syfte att stärka förmågan att hantera en allvarlig händelse.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.