Samverkansseminarium hos Jordbruksverket i Jönköping

Den 26–27 september 2012 genomfördes det första samverkansseminariet i projektet för förbättrad samverkan vid epizooti. Ett fyrtiotal deltagare representerade statliga myndigheter och länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland, Jönköping, Kalmar, Örebro och Östergötland med ansvar vid epizootiutbrott.

VSL ledde seminariet och ansvarade för dokumentationen av erfarenheter och lärdomar.