Jiri Trnka lägger fram sin licentiatavhandling

Den 1 mars 2007 presenterade Jiri Trnka sin licentiatavhandling vid Linköpings universitet. Titlen på avhandlingen är Prerequisites for data sharing in emergency management: Joint analysis using a real-time role-playing exercise approach.

VSL gratulerar Jiri till examen och önskar lycka till med den fortsatta forskningen inom krishanteringsområdet. Johan Jenvald (till höger på bilden) överlämnade en present från VSL.

Läs mer om Jiris forskning och övningen Alfa-05.