Workshops om utvärdering av räddningsinsatser

VSL ledde workshops om nya metoder och verktyg för utvärdering av räddningsinsatser i Göteborg och Revinge.
Workshopen var en del i de regionala träffar om erfarenheter efter en olycka med räddningsinsats som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde den 28 och 29 september 2010.
Träffarna samlade ett nittiotal deltagare framför allt från de kommunal räddningstjänsterna.

På den övre bilden syns Johan Jenvald från VSL som tillsammans med Annevi Fredäng från Räddningstjänsten i Östra Götaland ledde workshopen Utvärdering av räddningsinsats – nya metoder och verktyg.

På den undre bilden syns Marianne Stålheim och Rainar All från MSB som var moderator och sammanhållande för programmet under de regionala träffarna.