Lars Laken Andersson i Framsyn

Vår medarbetare Lars Andersson, mera känd som Laken, intervjuas i ett temanummer om ledarskap i tidningen Framsyn. Laken har lång erfarenhet av ledarskap under svåra förhållanden. Hans doktorsavhandling Militärt ledarskap—när det gäller har nyligen kommit ut i sin tredje upplaga.

Tidningen Framsyn ges ut av Totalförsvarets forskningsinstitut.