Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

VSL hjälper Ale El med den årliga risk- och sårbarhetsanalysen. Risk- och sårbarhetsanalys är ett bra verktyg för att få kunskap om verksamheten och för att planera framtida investeringar och utvecklingar. Rapporten från arbetet uppfyller kraven från Energimarknadsinspektionen som gäller alla elnätsägare i Sverige. Uppdraget innehöll bland annat ett seminarium som leddes av Johan Jenvald, Magnus Morin och Göran Olsson från VSL.