Nederländerna väljer CITE

Nederländerna genomför i oktober 2007 den nationella krisövningen Voyager. Övning Voyager genomförs i samverkan mellan Inrikesminsteriet och Försvarsministeriet i Nederländerna. CITE kommer att användas för att dokumentera händelseförloppet under övningen och för att stödja analys och utvärdering.

CITE Observer kommer att användas av observatörer på flera olika platser i landet under övningen och förse övningsledningen med viktig information i realtid.

CITE Explorer kommer att användas för att sammanställa och presentera en helhetsbild av händelseförloppet för utvärdering och lärande.

För att planera och genomföra övningen har övningsledningen för Voyager valt övningsplaneringssystemet CrisisSim från vår samarbetspartner E-Semble.