Risk- och sårbarhetsanalys för Statkraft Sverige AB

Under september 2022 hjälpte VSL för tredje året i rad Statkraft Sverige AB att planera, genomföra och dokumentera sin risk- och sårbarhetsanalys enlig de krav som ställs i elberedskapslagen. Som stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen använder vi vår metod för riskanalys som grundar sig på FOI:s process för riskanalys (FORSA).