Presentation av utvecklingsprojekt vid SwedCOLD

VSL har medverkat i ett projekt inom Energiforsk för att utveckla dammägares beredskapsövningar.
Magnus Morin från VSL redovisade några av resultaten från projektet vid SwedCOLD:s temadag den 14 april 2015.

SwedCOLD – Swedish Committee on Large Dams – är den svenska grenen av The International Commission on Large Dams (ICOLD).