CITE® dokumenterar ledningsövning i Nederländerna

Den 22 juni genomfördes en ledningsövning i Amersfoort med myndigheter och företag som ansvarar för driften av den nya höghastighetsjärnvägen i Nederländerna. VSL dokumenterade tre olika scenarion som prövades under övningen med hjälp av CITE®.

Telefontrafik, fotografier, inspel, dokument och observatörsrapporter sammanställdes för genomgång med deltagarna samma kväll. Alla övningsmoment är dokumenterade i CITE® och kan återuppspelas vid detaljanalys av förloppen.Inspelen i övningen under de olika scenariona gjordes med Crisis Sim och leddes av personal från E-Semble.

I Nederländerna byggs en höghastighetsbana för snabbtåg. Parallellt genomförs risk- och sårbarhetsanalyser för att utveckla samverkan och arbetsrutiner mellan myndigheter och privata operatörer. Allt för att säkerställa säker och effektiv drift. Nästa steg i projektet är att testa rutiner vid ett antal realistiska övningar med operatörer och beslutsfattare på sina ordinarie arbetsplatser.