MGU-utbildning i Uppsala

Den 20 och 21 september, 2016 arrangerade VSL den första MGU-utbildningen i Uppsala inom projektet Myndighetsgemensam utvärdering av insatser (MGU). I utbildningen deltog experter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och flera Länsstyrelser.

På kvällen den 20 september höll Cecilia Hultén från SVA ett mycket intressant föredrag om Mjälbrandsutbrottet runt Omberg sommaren 2016.

Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL planerade, ledde och dokumenterade utbildningen, på uppdrag av Jordbruksverket.