VSL presenterar larmplaner för dammhändelser

Den 5 oktober, 2011 medverkade Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL i Ljusnans älvgruppsmöte i Lossen.

VSL presenterade larmplaner vid dammhändelser och informerade om larmövning Jenny som kommer att genomföras under oktober.
Under älvgruppsmötet genomfördes ett studiebesök vid Lossendammen.

Syftet med älvgrupperna är att sprida kunskap om vattendraget bland deltagande organisationer samt skapa nätverk för att underlätta samarbete inför situationer med höga flöden. I älvgrupperna ingår representanter från
länsstyrelser, kommuner, dammägare, vattenregleringsintressenter, larmcentraler, Trafikverket, Polisen, SMHI samt andra organisationer med ansvar och uppgifter längs älven.