Övning Ebba

VSL har planerat och genomfört övning Ebba med Sydkrafts Hydropowers krisledning. Syftet med övningen var att utveckla företagets krisledning och prova nya ledningsverktyg. Övning Ebba genomfördes som en simuleringsövning med motspel och handlade om en allvarlig olyckshändelse vid en av Sydkraft Hydropowers anläggningar.