VSL genomför övning med krisledningsnämnden i Boxholm

Den 4 december genomförde VSL en seminarieövning med krisledningsnämnden i Boxholms kommun. Under dagen fick krisledningsnämnden hantera kriser utifrån två olika scenarier. Efter varje scenario diskuterades ett antal nyckelfrågor och erfarenheterna dokumenterades.

Krisledningsnämnden ska leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.