Linköpings frivilliga resursgrupp återsamlas

Den 21 november 2009 genomförde Linköpings frivilliga resursgrupp en återsamlingsträff i Linköpings stadshus. Återsamlingsträffen genomfördes som ett seminarium med inriktning på hur frivilliga resursgruppen kan utvecklas. Johan Jenvald från VSL medverkade som seminarieledare.

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en frivillig resurs för kommunal krishantering. Gruppen består av personer med sådana kompetenser inom olika områden som kommunen efterfrågar. Syftet med seminariet var att fortbilda medlemmarna i FRG i Linköpings kommun och diskutera den framtida utvecklingen av gruppens verksamhet.