Caglavica – det goda exemplet: intressentseminarium

Den 16 oktober redovisade Lars Andersson, Johan Jenvald och Magnus Morin resultaten från projektet Caglavica – det goda exemplet vid ett intressentseminarium i Försvarsmaktens högkvarter.

Seminariet började med en redovisning av projektet i multimedia och visade exempel på hur det strukturerade datamaterialet kan användas för att belysa olika kärnfrågor vid insatser. Redovisningen genomfördes med hjälp av CITE Explorer och innehöll autentiska bilder, video, radiotrafik, mediainslag och utdrag ur djupintervjuer från kravallerna i Caglavica 2004.

Redovisningen avslutades med en formell överlämning av resultaten till Försvarsmaktens utbildningsinspektör general Bengt Axelsson. Överste Anders Emanuelsson ledde seminariet, biträdd av överstelöjtnant Jan Dorf. General Bengt Axelsson avslutade seminariet med att sammanfatta diskussionerna och reflektera kring Försvarsmaktens värdegrund.