NordiCHI 2010

Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL är medförfattare till en uppsats om VR-gränssnitt för ledningsträning, som presenterades vid konferensen Nordic Conference on Human-Computer Interaction.
Professor Henrik Eriksson från Linköpings universitet presenterade uppsatsen vid en workshop om ledningsträning vid konferensen i Reykjavik den 16 oktober.

Uppsatsen beskriver forskning om datorstödd ledningsträning inom forskningsprojektet CRISIS.
CRISIS ska utveckla ett system för att öva hanteringen av kritiska händelser med en interaktiv simuleringsmiljö.
CRISIS stöds av EU:s sjunde ramprogram genom Grant Agreement No. FP7-242474.

Läs mer om projektet.

Läs en sammanfattning av uppsatsen.