Övning Sirius

Övning Sirius genomfördes som en seminarieövning med personal från Statkraft Sverige AB:s krisledning på strategisk nivå. Syftet var att utveckla Statkrafts förmåga att leda och hantera svåra situationer samt att ge de övade tillfälle att diskutera hur allvarliga situationer ska hanteras, både i fredstid och under höjd beredskap. Svenska kraftnäts planeringsförutsättningar för höjd beredskap samt en inledande omvärldsbevakning användes som bakgrund till scenarierna.