Övning Åsa

Övning Åsa genomfördes vid Fortums driftcentral för vattenkraft den 7 och 8 november 2023. Under fyra halvdagar övade nio driftledare och fem vakthavande ingenjörer på att hantera kritiska händelser inom vattenkraften. Varje driftledare fick hantera ett skräddarsytt scenario som var framtaget utifrån den övades kunskap och erfarenheter. Erfarenheterna från övningen dokumenterades i en rapport.

VSL ansvarade för framtagning av övningsscenarion, bemannade rollen övningsledare och motspelet.