Risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå i Valdemarsviks kommun

VSL hjälper Valdemarsviks kommun med risk- och sårbarhetsanalyser på förvaltningsnivå. Uppdraget omfattar verksamheterna kommunledning och administration, teknik och infrastruktur, skola och barnomsorg samt vård och äldreomsorg. I uppdraget ingår ett antal workshoppar som leds av Cristian Karlsson från VSL.