Risk- och sårbarhetsanalys med Ale El

VSL hjälper Ale El med den årliga risk- och sårbarhetsanalysen. Risk- och sårbarhetsanalys är ett bra verktyg för att få kunskap om verksamheten och för att planera framtida investeringar och utvecklingar. Rapporten från arbetet uppfyller kraven från Energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnät som gäller alla elnätsägare i Sverige. Uppdraget innehöll bland annat ett seminarium i Alafors som leddes av Johan Jenvald och Magnus Morin.