Kartläggning av krisberedskapsförmågan

Länsstyrelserna ska ge kommunerna stöd i form av information och utbildning i krisberedskap, i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och i övningsverksamheten. Dessutom har länsstyrelserna uppgiften att följa upp tillämpningen av Lagen om Extraordinära händelser och kommunöverenskommelsen inom krisberedskapsområdet. VSL stödjer Länsstyrelsen i Östergötland med att kartlägga förmågan inom krisberedskapsområdet hos kommunerna i Östergötland.