Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Den 22 november 2012 genomfördes ett seminarium med Linköpings krishanteringsråd. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet inom Linköpings kommuns geografiska område.

Programmet innehöll information från polisen och kronofogdemyndigheten om hur man arbetar med att bekämpa kriminella nätverk. Därefter följde föredrag om våldsbejakande extremism samt erfarenheter från terrordåden i Norge. Kommunens säkerhetschef gav också aktuell information från säkerhetsavdelningen till rådets medlemmar.

På bilden ses krishanteringsrådets ordförande Paul Lindvall inleda seminariet. VSL deltog i planeringen samt ansvarade för genomförande och dokumentation av seminariet.