Informationssäkerhet

Vi hjälper till att skydda verksamhetens informationstillgångar.

Skydd av kritisk information

VSL hjälper företag och myndigheter att skydda sin information och sina informationssystem. Kraven på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet styr behoven och åtgärderna.

NIS-direktivet ställer särskilda krav på skyddet av nätverk och informationssystem som har betydelse för samhällsviktig verksamhet.

Exempel på uppdrag

  • Bedömningsstöd: Hur ska NIS tillämpas i verksamheten? Bedömningsunderlag och beslutsdokument
  • Avgränsning mellan tillämpning av säkerhetsskyddslagen och NIS-regleringen
  • Utredning av hur NIS-regleringen ska efterlevas i samägda och delägda bolag
  • Utredning av hur NIS-regleringen ska tillämpas mellan leverantörer och underleverantörer
  • Utformning av rutiner för incidentrapportering
  • Implementering av ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt NIS-regleringen