Praktiska råd för lyckade krisövningar

Johan Jenvald från VSL presenterade praktiska råd för lyckade krisövningar vid Storstad 2010 i Linköping.

Storstad 2010 är en konferens för säkerhetschefer och säkerhetssamordnare från städer och kommuner i Sverige med fler än 100.000 invånare,
som i år genomfördes den 8–9 september med Linköpings kommun som värd.
På bilden överlämnar säkerhetschef Kenneth Andersson en bok med bilder från Östergötland till Johan Jenvald (till höger) som tack för föredraget.