Övning för tjänsteman i beredskap

Personal från hyresbostäder möter räddningstjänsten.

Tjänsteman i beredskap (TiB) har ansvar att ta emot larm om kritiska händelser och att företräda Hyresbostäder i kontakterna med blåljusmyndigheterna på skadeplats. Syftet med övningen var att vidmakthålla och utveckla TiB-gruppens förmåga att hantera kritiska händelser i samverkan med räddningstjänsten.

Årets TiB-övning innehöll fyra olika scenarier där de övade fick agera tillsammans med räddningstjänsten. Övningen genomfördes vid  Hyresbostäders fastigheter i Ringdansen i Norrköping.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.