Övning Stina

Den 25 augusti 2022 övade Hyresbostäder i Norrköping AB sin krisgrupp i att hantera ett skyfall över Norrköping. Skyfallet översvämmade flera fastigheter och påverkade elförsörjningen. Händelseförloppet blev utdraget och krävde avlösning av personalen i krisgruppen. Övningen avslutades med en gemensam återkoppling med de övade.

VSL ledde återkopplingen med de övade och ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning, utvärdering och rapportering. Bilden visar motspelet på VSL:s kontor.