VSL medverkar i Den moderna räddningstjänsten

Den 15 april 2010 medverkade Johan Jenvald från VSL i seminariet Den moderna räddningstjänsten – arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser.
Seminariet anordnades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomfördes på
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds övningsplats Guttasjön.
Ett hundratal representanter från räddningstjänster runt om i Sverige deltog i seminariet som innehöll både föredrag och praktiska förevisningar.

Johan Jenvald talade om lärande från insatser och om utmaningen att sänka tröskeln för att genomföra insatsanalyser med hög kvalitet.

Seminarieledare och moderator för seminariet var Lars-Gunnar Strandberg vid MSB.