Resultatseminarium med Jordbruksverket i Stockholm

Den 26–27 november 2013 genomfördes det första resultatseminariet i projektet för förbättrad samverkan vid epizooti. Ett fyrtiotal deltagare representerade Jordbruksverket och länsstyrelserna i norra Sverige med ansvar vid epizootiutbrott. Seminariet genomfördes i Stockholm.

Bilden visar projektledaren Per Jonsson under ett av föredragen vid seminariet.

VSL fungerade som moderator vid seminariet och dokumenterade diskussionerna efter varje resultatredovisning.