Andra referensgruppsmötet i projektet Mobilt observatörsstöd

Den 16 april samlades referensgruppen för projektet Mobilt observatörsstöd för utvärdering av krisövningar på VSL:s kontor i Linköping.
Projektet ska utveckla ett mobilt observatörsstöd för utvärdering av krisövningar samt öka kunskapen om mobila tjänster för att stärka VSL:s internationella konkurrenskraft inom systematiskt säkerhetsarbete.

Under referensgruppsmötet redovisade VSL genomfört arbete i projektet och en fördjupad diskussion om användbarhetsfrågor och utformning av användargränssnitt genomfördes.

Projektet finansieras av VINNOVA genom programmet Forska & Väx , som är ett program för forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag.