Stabsutbildning med Jordbruksverket

Den 18 och 19 oktober genomförde VSL en stabs- och ledningsutbildning i Jönköping för personal i Jordbruksverkets krisorganisation. Utbildningen innehöll föreläsningar, praktiskt stabsarbete och grupparbetsuppgifter.

Syftet med utbildningen är att lägga grunden för ett effektivt stabsarbete och att öka deltagarnas kunskap om Jordbruksverkets krisorganisation, krisledning och stabsarbete.