Ökat lärande inom kärnkraften

VSL utvecklar metoder och teknik för övningar inom kärnkraften. Metoden strukturerad reflekterande observation ska stimulera kunskapsutbytet mellan kolleger och ge förutsättningar för nya perspektiv på inövade beteenden.

Strukturerad reflekterande observation innebär att kolleger observerar varandras arbete vid övningar och reflekterar över det som sker. Metoden skapar en struktur som hjälper observatören att fokusera på viktiga aspekter i övningssituationen.

CITE Observer är ett webbaserat datorprogram som stödjer strukturerad reflekterande observation genom att hantera inmatning, sammanställning och presentation av observationer och reflektioner från olika observatörer. De sammanställda observationerna används som underlag för en strukturerad diskussion och återkoppling med de övade och observatörerna efter varje övningspass.