Skogsbränderna sommaren 2018 och dammsäkerheten

Skogsbränderna 2018 påverkade dammägare i Ljusnan i Ljusdalsområdet. Det handlade framför allt om fara för spridning av brand till anläggningar, begränsad framkomlighet på tillfartsvägarna och avstängda och brandskadade ledningar i elnätet.

VSL har sammanställt en rapport i Energiforsks rapportserie som beskriver erfarenheter från skogsbränderna sommaren 2018 ur ett dammsäkerhets­perspektiv. Den viktigaste slutsatsen från projektet är att varje dammägare tidigt ska etablera en kontakt med samhällets aktörer för att få information om brandförloppet och räddningsinsatsen.

Dammägaren får då också en etablerad kanal för att informera räddningsledaren om skogsbranden eller räddningsinsatsen skulle äventyra dammsäkerheten.