Styrel

Om elproduktionen inte räcker till kan elen behöva kopplas bort för vissa användare. Energimyndigheten har utvecklat en planeringsmetod för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare.  Planeringen gör att elen kan styras till samhällsviktiga elanvändare.

VSL stödjer kommuner i arbetet med Styrel. Under året ska kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser genomföra sin planeringsprocess. Arbetet ska leda fram till en frånkopplingsplanering som kan användas vid effektbrist.