CITE® Communicator

VSL har utvecklat CITE® Communicator som är en kommunikationslösning för fast och mobil telefoni i övningar. Den utnyttjar flexibiliteten i IP-tekniken och kombinerar den med verktyg för loggning och analys av talad kommunikation. Lösningen möjliggör snabb uppföljning av talad kommunikation, till exempel i operatörsträning och ledningsövningar.

CITE® Communicator använder IP-nätverk i tre olika alternativ: (1) fristående lokalt nätverk, (2) företagets intranät, eller (3) Internet. IP-telefoner kopplas in och ansluts till en Asterisk-server med protokollen IAX2 eller SIP. Servern hanterar uppringning, koppling och samtal. Dessutom spelar den in trafiken och loggar uppgifter om samtalsparter och samtalstider.

En påbyggnadstjänst gör det möjligt att använda vanliga mobiltelefoner i övningarna. Deltagarna kan vara med i övningen från sina ordinarie arbetsplatser och med sina vanliga mobiltelefoner. Övningssamtal hålls åtskilda från vanliga samtal. Endast de samtal som ingår i övningen loggas och visas.